Posted in: Uncategorized

Kepada

Kepada

Preposisi kepada digunakan dengan aturan:

 1. a)Untuk menyatakan tempat yang dituju digunakan di muka kata bendaorang atau yang diorangkan sedangkan predikat kalimatnya berupa  kata  kerja  yang  mengandung  pengertian tertuju terhadap se

Contoh :

 • Kalian harus melapor dulu kepada beliau.
 • Kami akan minta bantuan kepada polisi.
 • Kamu harus minta maaf kepada kami.
 1. b)Untuk menyatakan arah tempat yang tidak sebenarnya digunakan di muka kata benda yang menyatakan asas atau ajara

Contoh :

 • Kembali kepada UUD 1945.
 • Berpegang teguh kepada ajaran agama.
 • Pernyataan itu merujuk kepada Pancasila dan UUD 1945.
 1. c)Dapat digunakan sebagai varian preposisi akan  yakni sebagai pengantar  pelengkap  dalam  kalimat  yang  predikatnya  berupa kata kerja pengalama

Contoh :

 • Dia takut sekali kepada saya.
 • Saya selalu ingat kepada ibunya.
 • Dia sudah lupa kepada saya.

6)  Dari

Preposisi dari digunakan dengan aturan:

 1. a)Untuk  menyatakan  asal  tempat  digunakannya  di  muka  kata benda yang menyatakan tempat, baik tempat sebenarnya maupun yang tidak sebenarnya.

Contoh :

 • Mereka baru datang dari desa.
 • Ibunya berasal dari Kendari.
 • Tindak tanduknya sudah keluar dari ajaran Islam.
 1. b) Untukmenyatakanasal tempat dengan lebih saksama preposisi dari dapat  diikuti dengan kata yang menyatakan bagian mana dari tempat yang dimaks Umpamanya, kata-kata dalam, atas dan sudut pada contoh berikut :
 • Satu per satu mereka keluar dari dalam pesawat itu.
 • Kamus itu saya ambil dari atas meja ayah.
 • Pot bunga itu akan kami pindahkan dari sudut ruangan itu.
 1. c)Dapat menyatakan asal atau awal waktu digunakan di uka kata benda wa Dalam hal ini preposisi dari dapat diganti dengan sejak.

Contoh :

 • Saya menunggu dari kemarin.
 • Saya selalu ingat kepada ibunya.
 • Dia sudah lupa kepada saya.

sumber :

POS-POS TERBARU